Cty Bắc Trường Sơn baobicarton
Cty Bắc Trường Sơn baobicarton

Cty Bắc Trường Sơn

Industry: Energy & Natural Resources
Membership: Guest
Member sicne: 21-Apr-2020
Point: 0
Rank: 0
Views: 49
Followers: 0

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: https://sanxuatbaobicarton.com/ ,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH

START YOUR PREMIUM MEMBERSHIP
AND UNLOCK THE POWER OF HASSLE-FREE BLOGGING WITH OUR MINDSTICK MEMBERSHIP TO GET THE BEST OUT OF YOUR MIND AND YOUR MONEY.
Try for free!
Activity
Sorry
Record not found.
Credentials
 KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương South Carolina 350000 Vietnam
 0918136768